Образованието и децата ни – поуките за всеки родител

Учебната година може да е към своя край, но за вас като родител времето да подходите с разбиране към задълженията, ангажименти и да помагате по отношение реда в училище на своите деца, отговорностите и задълженията, определено няма край. Ако сте изправени на прага за ново учебно заведение, то училище American English Academy предлага модерна база, доказани с опита си преподаватели и най-вече образование от международно ниво.

За да сте полезни на своите деца, нито игнориране на проблемите, нито вечното каране и наказания ще помогнат. Подходете с разбиране към ученика си, независимо дали е първи клас или първа година в новото училище за средно образование. Всъщност всеки етап от детската възраст си има своите трудни периоди, а когато се сменя обстановката, това се отразява неблагоприятно в повечето случаи на ученето.

  1. Децата са различни – помнете това и не го забравяйте, независимо дали имате първолак, ученик в средното училище или студент. Децата са като попивателна хартия и не забравят, това че са сравнявани с другите си връстници, нито това, че някой от тях е бил по-добър. Според италиански психолози всеки етап от израстването на ученика е труден, а вие като родители може да му подадете ръка и да му помагате по-лесно да се справя със стреса. Независимо дали е в резултат на предстоящите матури, заради кандидатстване в университет или изходните нива на началните училища. Окуражавайте, разговаряйте, проявявайте интерес към ежедневието в училище, радвайте се заедно на неговите първи стъпки, успехи и умения.
  2. Преодолявайте заедно трудностите – една от честите грешки, които допускат много родители е да създадат ореол на училището като място със строга дисциплина, отговорности, наказания, задачи и задължения. Не, че това не е истина, но психолозите смятат, че ако предварително бъде изградена такава представа у детето, фантазията му реално не знае, какво да очаква. Така ученикът се натоварва допълнително с негативни емоции, а не е добре да тръгне със стаен страх.
  3. Отговорността на родителя в избора на учебно заведение – задачата на родителите е да говорят за училището като за нещо много приятно и хубаво, което предстои да се случи. Това не означава, че трябва да неглижират отговорностите и реда. Родителите могат да обяснят за новостите, които ще се случват в новото училище. Добре е тази картина за най-малките (първокласниците) да бъде представена като игра, в която бъдещият ученик да е на ясно, че време ще има за интересни неща и за отговорности. Ще има ред, който следва да бъде спазван.

С тези няколко стъпки може да помогнете много на децата и да направите по-плавен прехода от детската градина към първи клас, от основното училище към гимназиалното или от техникума към университета. Вие сте началото и във вашия подход се крие правилното образование на децата ви.

Sofia international school

Scroll to Top