Почистване на дворове от паднали листа

Чували ли, сте за полезни качества на падналите листа?

Листата, падащи от дърветата през есента, не са боклук. Разлагайки се в почвата, те добавят към нея минерални и органични вещества, натрупани през лятото. Бавно разлагащите се части от листа (жилки, резници) структурират почвата, подобрявайки нейното качество.

Какво ще не знаем за този вид отпадъци по дворове и градини, вижте сега:

Постепенното унищожаване на падналите листа създава условия за развитие на почвената микрофлора и фауна, която, от една страна, извършва работата по обработката на листата, от друга страна, предотвратява развитието на патогенни организми за дърветата (гъбични, бактериални заболявания на дървета).

Градските дървета са много податливи на различни заболявания. Рядко се намира здраво дърво, но колко трудно е да отгледаш младо дърво! Само няколко от разсадите се вкореняват в градска среда и достигат „по-голяма“ възраст.

Една от основните причини за това е качеството на градските почви. В гората никой не подготвя почвата – природата я прави сама от материала, получаван ежегодно – паднали листа. Горският под е фабрика за производство на горска почва, която подхранва дърветата и запазва здравето им.

Вредни свойства на падналите листа

Защо премахваме листата в града, на двора и в градината, лишавайки домашните и градски дървета от тази много „жива постеля“, тяхното естествено хранене и защита? Окапването на листата отдавна е символ на есента в града. Това е трудоемка работа, която градинските и паркови услуги, портиерите и жителите на града извършват всяка година от десетилетия.

За какво ли? Първо, това произтича от правилата за експлоатация на зелените площи и специалистите по градинарство настояват за извършването на този вид работа. Те имат своите силни аргументи.

Първата група аргументи е здравето на зелените площи

Факт е, че градската среда с постоянно нарастващо техногенно натоварване е замърсена среда. Градските зелени пространства получават набор от замърсители от въздуха, които проникват в листата и от замърсените почви и води.

Автомобилният транспорт, чийто брой бързо нараства, редовно снабдява градските почви с петролни продукти и тежки метали. Поради често срещаните неизправности в системите за събиране на повърхностни води, замърсителите от магистралите навлизат в открити терени – тоест почви със зелени площи.

По-голямата част от земната повърхност в града е асфалтирана, което означава, че отделяното от асфалта токсично вещество бензопирен се натрупва и в почвата на зелените площи.

В земята попада и солта, с която градът е щедро покрит през зимата.

Какви ще бъдат пролетните листа, които са лежали на тревните площи за зимата? Притисната под снега кора, докосването, на която с голи ръце може да причини изгаряне на кожата! Оставянето на такава постеля и позволяването й да бъде включена по-нататък в почвата е повече вреда, отколкото полза за растенията. Добре известно е, че тежките метали и много други замърсители сами по себе си значително съкращават живота на дърветата и храстите, както и причиняват отслабване на устойчивостта към болести и неприятели. От тик се провокира необходимостта от Почистване на дворове.

Втората група аргументи са санитарно-хигиенните

В повечето случаи падналите листа много бързо се превръщат в смес от листа и различни битови отпадъци, които много жители на града хвърлят под дървета и храсти. Такава е неизбежната съдба на зелените площи, особено активно експлоатираните. Полуизядена храна, найлонови торбички, кучешки екскременти – всичко това се натрупва активно през зимата, смесвайки се с листата и създавайки благоприятно местообитание за плъхове и опасните инфекции, които разпространяват. На места с голямо натрупване на листа гражданите често заравят трупове на домашни животни, понякога се добавят строителни отпадъци и много други, с които хората не знаят какво да правят. Стига се до шокиращи находки…

Третата група аргументи е опазването на тревните площи

Пълноценните тревни площи в града са необходими, както от естетическа, така и от екологична гледна точка. Корените на тревата, плътно преплетени един с друг, държат земята заедно, предотвратявайки превръщането на замърсената почва в токсичен прах, който вятърът издухва в лицето на пешеходците. Самите тревни площи могат да живеят на замърсена почва и да я почистват, като изсмукват замърсителите от почвата и ги натрупват в зелените си части. При косене тези токсични вещества, натрупани в листата, се „опаковат” и са готови за изхвърляне, а моравата продължава да расте и отново да изпълнява ролята на жив филтър.

Вярно е, че това се отнася специално за моравата, тоест добре поддържана тревна площ, състояща се от специални тревни терени, редовно поддържани в съответствие с технологията, а не място, което наричаме „морава“, докато е обитавано от плевели. Това не е морава, а място за морава!

Създаването и поддържането на истинска градска тревна площ е трудоемък и скъп бизнес и най-важното е, че изисква професионален подход. Тревната площ има строги изисквания към тези, които я поддържат, като едно от задължителните условия е през есента моравата да бъде почистена от падналите листа. Това може да направите и ве за своя двор, като посетите следния адрес: https://dvorove.com/firma-ceni-pochistvane-dvor. Тревната площ, на която зеленината е оставена за зимата, изгнива и губи много от качествата си.

Професионалните градинари казват, че дървото и тревата винаги са в конфликт. Какво означава ли? Да вземем например едно дърво, което се нуждае от хранителни вещества от собствените си листа, но моравата е устойчива, когато е чиста и редовно косена. Те са обитатели на различни екосистеми. Повечето от дървесните видове, използвани в парковете, са първоначално горски обитатели и за тях винаги ще бъде идеално местното и познато. Именно – горска почва, създавана година, след година от паднали листа от множество микроорганизми и животни, бактериални и други процеси. А моравата? Къде я виждаме в природата? Например английските хълмове, остригани и наторявани от стада овце в продължение на много векове са устойчива морава.

В градска среда имаме нужда, както от дървета, така и от тревни площи. Много често ги имаме на един парцел, нашия частен двор и сме принудени да разрешаваме конфликта си, несъмнено, като същевременно намаляваме комфорта на средата и за дваете.

Какво да правим с падналите листа на градските дървета?

Еднозначен отговор на този въпрос няма и не може да има. Необходимо е да се подхожда селективно към почистването на листата, т.е. да се реши въпросът за всеки обект на зелени площи поотделно, като се вземат предвид всичките му характеристики.

Източник: dvorove.com

Scroll to Top